ZŠ: Projektový den v Lipové-lázni, 09. 06. 2021

09.06.2021

Dne 09. 06. 2021 jsme pokračovali v našem projektu "Vím, kam mám jít". Tentokrát jsme se vydali na Odborné učiliště v Lipové - lázni. S uvedeným učilištěm má naše škola dlouhodobou spolupráci, naši žáci rádi pokračují ve studijních oborech na této škole. Po příjezdu na učiliště jsme se seznámili nejdříve s jednotlivými studijními obory, poté jsme si prohlédli odborné místnosti těchto oborů. Velmi nás zaujaly zvláště dílny na opravu aut a techniky. Obor strojírenské práce, zaměřený na strojně montážní práce, je velmi oblíbený. Také nás překvapila zahradnická dílna, kde žáci právě připravovali sazeničky. Pro naši školu jsme dostali kytičky do okna jako dárek. Všichni žáci zjišťovali možnosti, které by v rámci studia na této škole měli. Oblíbený pro naše žáky je i obor "stravovací a ubytovací služby". Zde se žáci učí přípravě teplé a studené kuchyně, také základy stolničení. Zájemci se mohou účastnit barmanského kurzu. Navštívili jsme i prostory praktických škol (jednoleté a dvouleté), Kdy tyto jsou určeny pro absolventy základních škol speciálních. Po prohlídce školy jsme zamířili na internát, kde si žáci udělali jasnější představu o tom, jak internát funguje, co vše mohou třeba i v rámci volnočasových aktivit praktikovat.

Samozřejmě jsme navštívili naše kamarády z dětského domova, kteří zde studují po odchodu z naší školy. Všichni byli rádi a chlubili se tím, co už umí. 

Následně jsme vyrazili z Lipové - lázně autobusem na Rejvíz. Zde jsme si udělali vycházku do přírody. Eko výchova je aktuálním tématem naší školy.

Opětovně děkujeme za spolupráci paní Lucii Žíhové. Akcí v rámci projektu "Vím kam mám jít" se účastníme rádi.

Mgr. Monika Poláchová, učitel pověřený prací výchovného poradce, třídní učitel / Mgr. Jiří Kuzník, třídní učitel