ZŠ: Projektový den, včelař, 01. 06. 2021

01.06.2021

Dne 01. 06. 2021 jsme pokračovali v našem projektu Vím, kam mám jít. Tentokrát jsme přivítali ve škole paní z oboru VČELAŘ. Vyslechli jsme si poutavé vyprávění o včelkách, jejich růstu, o sběru pylu a opylování květin. Mohli jsme se podívat na úly, seznámili jsme se s včelou medonosnou a stavbou jejího těla. Naučili jsme se, jak máme reagovat, když uvidíme roj včel. Žáci si mohli obléci ochranné oblečení pro včelaře, zároveň viděli plástev, na kterou si mohli také sáhnout. Shlédli jsme zajímavou projekci o včelařích, kde jsme se dozvěděli, jak se stát včelařem.

Děkujeme paní Lucii Žíhové a paní Libuši Tranové za všechny nové poznatky.

Mgr. Monika Poláchová, učitel pověřený prací výchovného poradce, třídní učitel / Mgr. Jiří Kuzník, třídní učitel