ZŠ: Senioři, chování ke starším lidem, 14. 04. 2023

14.04.2023

V měsíci dubnu jsme probírali s žáky preventivní téma, které bylo zaměřeno na chování ke starším lidem. Nejdříve jsme se dozvěděli informace o seniorském věku. Hovořili jsme o tom, jak o seniory pečovat, stejně tak jsme se řešili, jak se k seniorům staví společnost a mladá generace. V druhé části preventivního setkání jsme zhlédli prezentaci zaměřenou na způsoby chování k lidem staršího věku. V rámci diskuse jsme hovořili o našich životních zkušenostech. M. Poláchová, J. Kuzník