ZŠ: Sportovní dopoledne, 19. 09. 2018

19.09.2018

V hodině tělesné výchovy, na fotbalovém hřišti, si žáci mohli ověřit svoji zdatnost, mrštnost, rychlost a vytrvalost. Kupodivu všichni, byli velmi aktivní a natěšení ke sportovním výkonům. Nejdříve běželi 50 m., déle házeli kriketovým míčkem, skákali do dálky. Poslední disciplínu běželi jedno kolečko kolem hřiště.

Počasí sportovnímu klání také přálo. Bylo příjemně.

Mgr. Šárka Glacová