ZŠ: Stále se staráme se o Mirkův pramen, 29. 11. 2019

29.11.2019

Žáci I. a II. stupně ZŠ se rozhodli před nastávající zimou letošního roku ještě jednou navštívit Mirkův pramen. Odklidili ulomené i jinak překážející větve a vyčistili plochu před studánkou. Věříme, že turisté i veřejnost tuto skutečnost ocení a příchozí návštěvníci budou spokojeni s prací i údržbou naší školy.