ZŠ: TANDEMOVÁ VÝUKA!

29.11.2018

Od začátku školního roku naše děti na I. stupni pod vedením paní učitelky Mgr. Poláchové a II. stupni pod vedením pana učitele Mgr. Kuzníka pracují v projektovém programu.

Jednou z forem účasti je výuka v tandemu, kterou žáci absolvovali. Výuka v těchto specializovaných hodinách probíhá formou vzdělávání obou zúčastněných pedagogů, formou skupinkové činnosti i vzájemné kooperace mladší - starší.

Díky těchto hodin zařízení má opět možnost získat finance na pomůcky pro žáky.

Mgr. Monika Poláchová

třídní učitelka