ZŠ: Tři králové ve škole, 05. 01. 2024

05.01.2024

Sotva jsme se v novém roce vrátili do školy, objevila se u nás vzácná a vznešená návštěva – Tři králové. Ovšem nebyli skuteční, byli to králové, které jsme si sami vytvořili. Nejprve jsme si povídali, kdo tito pánové byli, kam a proč šli, co tam viděli a co s sebou nesli. Také jsme se při této příležitosti podívali na krátký příběh vyprávějící o cestě těchto mudrců. Poté jsme si tři krále vyrobili v podobě loutek a také jsme si je namalovali každý podle svých představ. Pro dobrou náladu jsme si u tvoření zazpívali koledu "My tři králové jdeme k vám", kterou všichni moc dobře známe.

Nejvíce nám však dal zabrat třikrálovský kvíz. Při něm jsme využili veškeré informace, které jsme se dozvěděli z povídání si o třech mudrcích a z příběhu, který jsme shlédli. Ale i tento úkol jsme všichni zvládli úspěšně a za správně vyplněnou tajenku jsme dostali malou sladkou odměnu v podobě lízátka.

Nakonec jsme si všichni vyrobili své vlastní koruny z papíru, které jsme si ozdobili podle našich představ, a tak se aspoň na chvíli každý z nás stal králem či královnou. Učitelé a asistentky pedagoga.