ZŠ: Tvoříme ve škole, 11. 06. 2021

11.06.2021

Dne 11. 06. 2021 jsme si na prvním stupni ve třídě paní učitelky Poláchové uskutečnili balónkový den. Nejen, že jsme si balonky nafoukli, ale také jsme si je vyrobili. Společně jsme tvořili krásné svazky balónků na provázcích. Žáci si vyrobili dárečky pro rodiče. Moc se jim tvoření ve třídě líbilo. Výtvarné činnosti jsou u našich žáků velmi oblíbené. Máme moc šikovné paní asistentky. Ty trpělivě s dětmi stříhají, lepí, skládají atd. Děkujeme.

Mgr. Monika Poláchová, učitel pověřený prací výchovného poradce, třídní učitelka