ZŠ: V souladu s přírodou aneb Faunapark, 31. 05. 2021

31.05.2021

Dne 31. 5. 2021 jsme ve třídách paní učitelky Poláchové a pana učitele Kuzníka uskutečnili ekologickou výchovu trochu jinak. Akci předcházela příprava v hodinách prvouky, přírodovědy, zeměpisu. Ráno jsme se vydali autobusem do Lipové - lázně, kde jsme navštívili místní FAUNAPARK o. p. s. Shlédli jsme zvířata domácí, lesní, exotická. Vyslechli jsme si poutavé povídání od paní ředitelky parku. Pracovali jsme i s doprovodným programem ekologické výchovy, který mají v tomto parku pěkně a poutavě rozpracovaný. Viděli jsme krmení zvířat i to, jak se o zvířata pracovníci parku starají. Od naší poslední návštěvy se park rozrostl.

Následně jsme se vydali do města Jeseník. Vyjeli jsme do lázní, kde jsme si prošli naučnou stezku. Na vyhlídce jsme si udělali přednášku o okolních lesích, popovídali si o městě Jeseník, stejně jako o jesenických lesích. Pohled na pohoří Jeseníků byl úchvatný. Zpět jsme jeli nádhernou přírodou v okolí Rejvízu. Počasí nám přálo. 

Mgr. Monika Poláchová, učitel pověřený prací VP, třídní učitel

Mgr. Jiří Kuzník, třídní učitel