ZŠ: V souladu s přírodou, ZOO Olomouc, 12. 05. 2021

12.05.2021

Dne 12. 05. 2021 jsme uskutečnili na naší škole projektový den "V SOULADU S PŘÍRODOU". Brzy ráno vyjeli žáci paní učitelky Poláchové a pana učitele Kuzníka do olomoucké ZOO Svatý Kopeček. Na výlet jsme se nejdříve připravili teoreticky ve vyučování v předmětech prvouka či přírodověda. V těchto předmětech jsme si zopakovali lesní zvířata, tak i zvířata domácí  či cizokrajná. Načetli jsme si nové informace, shlédli videa. Seznámili jsme se s tím, kde zvířata, která můžeme v ZOO vidět, žijí. Rovněž jsme se naučili, čím se zvířata krmí, kde žijí v přirozeném teritoriu apod.

V devět hodin jsme již byli na místě a postupně procházeli zoologickou zahradou. Plnili jsme úkoly z pracovních listů a spojovali obrázky zvířat s tím, co jsme viděli.

Žákům se na akci líbilo. Byla to první větší akce po dlouhém období covidu, takže si ji patřičně užili. Nesměla chybět i dobrota, ale nejvíce nám udělalo radost krásné počasí. Ve škole nás čekají další den ještě tématické pracovní listy o přírodě, kterými na tento projektový den navážeme.

Mgr. Monika Poláchová, učitel pověřený prací výchovného poradce