ZŠ: Vánoce v naší třídě, 22. 12. 2022

22.12.2022

Žáci I. stupně si s paní učitelkou připravili vánoční vystoupení. Na toto pozvali všechny, kteří se chtěli potěšit a vánočně naladit. Žáci nám zahráli krásnou pohádku. Potom v oblečení andílků recitovali básničky napříč abecedou, kterými přivítali zimu. Tyto básničky žáci doprovodili i znaky pro neslyšící, neboť ve třídě máme kamaráda, který se znakovému jazyku učí. Následovaly krásné koledy, vánoční písně, které jsme si zazpívali všichni společně. Na závěr žáci popřáli všem hostům krásné Vánoce, požehnané svátky a pohodu všem do rodin, domovů a našich duší.

Na I. stupni jsme si popřáli vzájemně. Povídali jsme si o vánočních zvycích, tradicích, rodinách, programu o svátcích. Připravili jsme si hodně dobrot, výborné chlebíčky, cukroví. Žáci dostali drobné dárečky. Někteří z nich odjížděli po besídkách domů, někteří k příbuzným. Pro žáky, kteří o svátcích zůstali v dětském domově, je připraven vánoční program. Děkujeme všem za účast a podporu nejmenších! Krásné Vánoce všem! Monika Poláchová, TU