ZŠ: Zápis do 1. třídy proběhne 26. 4. 2022

19.04.2022

Ředitel ZŠ, DD, ŠD a ŠJ Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace vyhlašuje termín zápisu do první třídy na den 26. 4. 2022 od 12:00 do 14:00 hodin.

Zápis se týká dětí, které dovrší do 31. 8. 2022 šestý rok věku, včetně dětí, kterým byl odložen začátek školní docházky o rok. Zápis bude probíhat prezenční formou, nejlépe za přítomnosti dítěte ve škole.

Zákonný zástupce, rodič přijde dne 26. 4. 2022 do školy a vyplněnou přihlášku (viz odkaz níže) doručí osobně, případně ji může zaslat do datové schránky školy, případně zašle e-mailem. K žádosti o přijetí dodá rodič vyšetření SPC.

Po ukončení zápisového období (po 30. dubnu) osobně kontaktujeme zákonné zástupce, rodiče s výsledkem přijímacího řízení.

V případě nejasností, dotazů nebo potřeby konzultace je možno kontaktovat ředitele školy na čísle 797 972 724. Komunikační mail: jan.vavrik@ddvrbno.cz.

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí obdrží rodiče elektronicky na zadaný mail, případně bude předáno osobně.

Mgr. Jan Vavřík, ředitel organizace