ZŠ: Jak pracujeme v pracovní výchově, 19. 01. 2020

19.01.2020

V rámci vyučovacího předmětu pracovní výchova i v tomto zimním období šk. roku 2019/2020 probíhají teoretické i praktické činnosti ve školní dílně naší ZŠ. Žáci se zde učí dle učebních osnov základním praktickým i teoretickým činnostem, hlavně práci se dřevem nebo kovem. Nechybí ani pravidelné poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s nástroji a pomůckami, kterými je v současné době dílna vybavena. Žáci jsou tak nenásilnou formou těmito pracovními činnostmi připravování pro volbu budoucího povolání.

S dětmi v dílně vyrábíme poličky, budky pro ptáky, krmítka, basy na nářadí i jiné výrobky. Na snímcích jsou k vidění právě dokončené našimi žáky - malé židličky. Většinu výrobků si poté děti odnášejí do svých domovů. Rádi bychom, pokud nám to umožní finanční možnosti školy, na jaře postavili skleník z důvodu rozvoje pěstitelských činností na základě plnění učebních osnov. Tak uvidíme.

Tyto i jiné pracovní činnosti slouží více méně k rozvoji manuálních zručností (rozvoj jemné a hrubé motoriky) a v neposlední řadě i k radosti nad dobře vykonanou práci našich žáků. A o to nám všem jde především.

Mgr. Miloslav Huml, učitel PV