ZŠ: Setkání s PČR – preventivní program, 21. 10. 2022

21.10.2022

Dne 21. 10. 2022 jsme se věnovali v naší škole prevenci. Přijela k nám PČR. Na všech stupních školy jsme se věnovali především dopravní výchově. Zopakovali jsme si dopravní značky. Nacvičili jsme si, jak se správně pohybovat v dopravních situacích. Probírali jsme, jak se chovat při hře venku a při pohybu městem vůbec. Prohlédli jsme si výstroj příslušníka PČR, který pracuje v oblasti dopravy a bezpečnosti dopravy. Zároveň jsme viděli techniku PČR, konkrétně pak policejní vozidlo. Děkujeme tímto PČR za poutavou prezentaci tématu. Děkujeme také za dárky - reflexní pásky, které jistě využijeme. M. Poláchová, MPP.