ZŠ: Zvířata v zajetí, 30. 01. 2020

30.01.2020

Dnes jsme měli další program v rámci EVVO. Nejdříve jsme si povídali o zvířatech v zajetí. Zopakovali jsme si většinu zvířat, včetně jejich bydliště. Potom jsme zvířata napodobovali a hledali jejich stíny. Dozvěděli jsme se plno zajímavých vědomostí o zvířatech na celém světě. Enviromentální výuka na naší škole je velmi oblíbená a děti se na tyto akce moc těší. V rámci tématu zvířat jsme si pustili i krásný film. V příštích hodinách přírodovědy budeme soutěžit ve vědomostech, které jsme dnes získali.
Mgr. Monika Poláchová,  metodik vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami