Základní škola

 

Letošní zima nám opravdu nadělila bohatou sněhovou nadílku, ze které se nejvíce těší naše děti. Aby radosti nebylo málo, rozhodli jsme se postavit si sněhuláka. Den byl opravdu krásný. Sluníčko svítilo a mráz dětem namaloval líčka a nosánky červenou barvou. Měli jsme super zábavu, protože uznejte. Je to sněhulák? Děti se smály, že jsme postavili...

Žáci ZŠ praktické v předmětu výtvarná výchova soutěžili, kdo dříve a kdo lépe složí puzzle, které viděli úplně poprvé. Pracovali většinou ve dvojicích. Měli na tuto zajímavou činnost zaměřenou hlavně na vytříbení pozornosti a zručnosti vyhrazený čas jedné vyučovací hodiny. Nejlépe a nejrychleji se s tímto úkolem vypořádala dvojice Petr a Honza. Ale...

Poslední školní dny v roce 2018 si žáci užívali společného času při hraní deskových her, které měly nejen smysl osvojit si různé dovednosti - spolupráci, trpělivost, strategické uvažování, práci s emocemi, ale hlavně, abychom si všichni užili mnoho zábavy.

Žáci besedovali s panem Mgr. Romanem Hotou, s lektorkami paní Stanjurovou, paní Tichou. Program se týkal nebezpečí internetu. Proč si mladí lidé neumí povídat jinak než za pomocí sociálních sítí. Cílem bylo navázat příjemnou atmosféru prolínající se Vánoční pohodou. Panu Hotovi se podařilo vytvořit prostor, ve kterém se někteří otevřeli a hovořili...

V Ostravě proběhlo setkání základních škol praktických a speciálních. Žáci si vzájemně předávali informace o alternativních výukových metodách, které s oblibou využívají s vyučujícími. Měli možnost vidět, jakým způsobem probíhají hodiny matematiky v jiných školách. Vyměňovali si jednotlivé poznatky a zkušenosti. Společně se seznamovali,...

Jako každý rok děti ZŠ, DD, ŠD a ŠJ - I. stupeň školy- praktická část, absolvovaly plavecký výcvik. Tento zdárně ukončily po 10 lekcích . Některé děti splývají, některé plavou kraulem a některé i pod vodou. Celý plavecký výcvik absolvovaný v Břidličné se nám moc líbil. Těšíme se zas za rok!!

Dne 18. 12. 2018 jsme na ZŠ, DD, ŠD a ŠJ- část školy I. A II. stupně POŘÁDALI VYSTOUPENÍ v Domově pro seniory Vrbno, p. o. Děti I. stupně secvičily krásnou pohádku a pásmo říkanek a písniček. Společně s velkými jsme pak zpívali krásné vánoční koledy. Popřáli jsme všem KRÁSNÉ VÁNOCE!

Jako každý rok za dětmi do speciální třídy, k nám zavítaly dlouho očekáváné postavičky - Mikuláš, Anděl a Čert. Letos byla třída statečná, i když se některé z dětí daly do pláče, ještě dříve než na ně Mikuláš promluvil a čert zařinčel řetězem. Přesto dokázaly zpívat i recitovat. Slzičky později vystřídal smích a radost. Uvidíme příště,.... Kolik...