Základní škola

 

V Ostravě proběhlo setkání základních škol praktických a speciálních. Žáci si vzájemně předávali informace o alternativních výukových metodách, které s oblibou využívají s vyučujícími. Měli možnost vidět, jakým způsobem probíhají hodiny matematiky v jiných školách. Vyměňovali si jednotlivé poznatky a zkušenosti. Společně se seznamovali,...

Jako každý rok děti ZŠ, DD, ŠD a ŠJ - I. stupeň školy- praktická část, absolvovaly plavecký výcvik. Tento zdárně ukončily po 10 lekcích . Některé děti splývají, některé plavou kraulem a některé i pod vodou. Celý plavecký výcvik absolvovaný v Břidličné se nám moc líbil. Těšíme se zas za rok!!

Dne 18. 12. 2018 jsme na ZŠ, DD, ŠD a ŠJ- část školy I. A II. stupně POŘÁDALI VYSTOUPENÍ v Domově pro seniory Vrbno, p. o. Děti I. stupně secvičily krásnou pohádku a pásmo říkanek a písniček. Společně s velkými jsme pak zpívali krásné vánoční koledy. Popřáli jsme všem KRÁSNÉ VÁNOCE!

Jako každý rok za dětmi do speciální třídy, k nám zavítaly dlouho očekáváné postavičky - Mikuláš, Anděl a Čert. Letos byla třída statečná, i když se některé z dětí daly do pláče, ještě dříve než na ně Mikuláš promluvil a čert zařinčel řetězem. Přesto dokázaly zpívat i recitovat. Slzičky později vystřídal smích a radost. Uvidíme příště,.... Kolik...

Vánoce provoněly po celé škole i DD. Základní škola speciální se podílela na výzdobě a vytvoření příjemné atmosféry v prostorách celé základní školy. Žáci, za pomocí učitelů a asistentů vyráběli, tvořili vánoční předměty a dekorace.

Naši žáci se zúčastnili zajímavé exkurze do firmy Al-Invest. Na začátku žáci předali drobné dárečky z keramiky a přírodnin, které vyrobili ve škole v hodinách pracovní výchovy.

V listopadu jsme pokračovali ve spolupráci na projektu Mezigenerační mosty s Domovem seniorů Mnichov. Tentokrát jsme v rámci projektové činnosti uskutečnili na ZŠ, DD, ŠD a ŠJ- část praktická škola dva dny KOMUNITNÍHO SETKÁNÍ se seniory a to 13.11.2018 a 6.11.2018. Těchto dnů se účastnily děti I. a II. stupně pod vedením Mgr. Poláchové a Mgr....

Od začátku školního roku naše děti na I. stupni pod vedením paní učitelky Mgr. Poláchové a II. stupni pod vedením pana učitele Mgr. Kuzníka pracují v projektovém programu.

V listopadových dnech se děti ZŠ, DD, ŠD a ŠJ- část I. stupně s paní učitelkou Mgr. Poláchovou, II. stupně s panem učitelem Mgr. Kuzníkem a školní družinou pod vedením paní Mgr. Poláchové, účastnily projektových dnů a komunitních setkání a to na Městském úřadě Vrbno pod Pradědem. V těchto zajímavých dnech se žáci seznámili s jednotlivými odbory MÚ...