Základní škola

Aktivity školy

Bylo slunečné dopoledne. S žáky speciální třídy jsme s velkým očekáváním přijeli na prodejní výstavu střední školy a dětského domova v Heralticích. Tady bylo nejen k zakoupení, ale i ke koukání spoustu cukrářských, keramických, košíkářských, šitých, regionálních a mnoho dalších nádherných výrobků představujících jaro. S dětmi nám byl umožněn vstup...

Svátky jsou pro naši třídu navozením příjemné atmosféry. Nejen, že si o nich povídáme během vyučování a vypracováváme řadu pracovních listů, ale hlavně vždycky společně s dětmi přemýšlíme, jakým výrobkem překvapíme rodiče. Hlavně vlastně maminky, které pokaždé čekají na milé dovednosti svých ratolestí. Kromě velikonočních papírových nápadů, jsme...

S jarem se věnujeme bezpečnosti v dopravě, ale i chování a pomoci. Tématem hodin prvouky a přírodověd je mimo jiné integrovaný záchranný systém. Nejdříve jsme se právě v prvouce na tato bezpečnostní čísla soustředili, udělali si jasno o možné pomoci v krizových situacích.

Přicházející jaro se nám objevuje i v naší výuce. Nejdříve jsme si v prvouce popovídali o jarní přírodě (o krásných jarních kytičkách, o tom, co nám jaro přináší, jak se oblékáme apod.). Ve výchovách si žáci přímo kytičku- macešku mohli za účasti a pomoci asistentek pedagoga přímo zasadit a namalovat. Krásné macešky nám teď zdobí okenní rám....

Výuku o rostlinách jsme si zpestřili sázením letniček. Žáci si opakovali nejen stavbu rostlin, ale i to co je důležité pro růst kytiček. Nakoupili jsme muškáty, které děti posázely do květináčů, zakryly zeminou, zatlačily je dovnitř a nezapomněly je zalít. Jen co přestanou venku mrazy, vyzdobíme jimi vchod před školou. Mgr. Šárka Glacová, TU

Dne 1. 4. 2022 jsme si udělali ve škole modrý den. Modrou barvou a kostičkou puzzle se slaví Světový den autismu. Většina z nás se sešla oblečená do modré barvy. Nejdříve jsme si vysvětlili tento svátek. Poté velcí žáci hledali modré lístečky - skládačku, na níž byly informace právě o tomto svátku. Náš kamarád dostal krásný dárek, a společně jsme...

Plánovaný projektový den čtenářské gramotnosti speciální třídy v městské knihovně ve Vrbně pod Pradědem, byl pro naše žáky dlouho očekávaný. Žáci se nemohli dočkat. Přivítala nás moc milá paní knihovnice a měla pro nás přichystaný báječný dopolední program. Nejdříve hovořila o tom, jaké aktivity může knihovna nabízet. Inspirativně a motivačně...

Dne 28. 03. 2022 jsme si připomněli významné výročí. Jan Amos Komenský patří k nejvýznamnějším osobám českého školství. Den učitelů jako svátek věnujeme vždy připomínce této významné osobnosti. Dozvěděli jsme se něco o jeho životě. Promítli si film o putování Jana Amose Komenského světem. Popovídali jsme si o Dni učitelů, významu profese učitel -...

Dne 25. 03. 2022 jsme uskutečnili projekt "Vím kam jít". Posledními řemesly, se kterými se žáci touto akcí seznámili, byl klempíř a cukrář. Nejdříve jsme se rozdělili do skupin, které se poté prostřídaly. Pan klempíř nám nejdříve povídal o tom, jak se stal sám klempířem a jak své řemeslo má rád. V praktické části si pak žáci sami stavěli...

Dne 24. 03. 2022 jsme se věnovali ve svých třídách dopravní výchově. Právě s jarem je spojeno v dopravě mnoho nehod a nebezpečných situací. Proto jsme se rozhodli věnovat v rámci prevence tomuto tématu. Nejdříve jsme si pustili prezentace na PC na téma "Vidět a být viděn"! Nacvičili jsme si přechod přes přechod. Zdůraznili reflexní prvky v dopravě...

Dne 21. 03. 2022 jsme se sešli ve škole a povídali si o svátku osob s Downovým syndromem. Nejdříve jsme si vysvětlili, co takový handicap znamená, jak se chovat k lidem se syndromem. Proč jsme si ten den vzali každou ponožku jinou? Právě ponožka má tvar chromozomu, který mají tito lidé navíc, proto se takto vyjadřuje podpora těmto lidem. Pustili...

Žáci speciální třídy navštívili 16. 3. a 23. 3 kulturní středisko STŘECHU ve Vrbně pod Pradědem. Zde se žáci setkali se zajímavými osobnostmi české literatury. Nejdříve s oblíbenou dětskou autorkou Lenkou Rožnovskou, která má na svém kontě mnoho dětských knížek. Prostřednictvím besedy a převyprávění příběhu, nám představila knihu "Já, štěně". K...

Dne 15. 3.2022 jsme na naší škole uspořádali společné tvoření s Mateřskou školou Jesenická. Do třídy prvního stupně jsme pozvali právě předškoláčky z této mateřské školky. Děti za námi přišly s dobrou náladou. Pustili jsme se do vyrobení dárečků pro maminky, krásné barevné kytičky. Pomáhali paní učitelky, paní asistentky, děti se velmi snažily. Po...

Prevence návykových látek, 4. 3. 2022: v rámci aktuální situace jsme se zaměřili na tématiku užívání drog, alkoholu. Vzhledem k četnosti dotazů jsme se pak s druhým stupněm zabývali rovněž problematikou sexuálních výchovy. Po shlédnutí prezentací následovala diskuse k jednotlivým tématům. Mgr. M. Poláchová, Mgr. Jiří Kuzník

Na vycházce městem si žáci opakovali dodržování zásad bezpečného chování v silničního provozu tak, aby neohrožovali zdraví své a zdraví jiných. Důležitým tématem bylo v první řadě dbaní na správné přecházení vozovky a procvičování znalostí názvů dopravních značek, pojmů přechod, vozovka, silnice, krajnice, apod. Při tom si žáci uvědomovali okolí...

Tak to vypadá, když dostaneme chuť na něco opravdu dobrého. V pracovních činnostech děláme spoustu užitečných věcí, ale pečení nám jde nejlépe. Našli jsme super recept na pizzu a tak jsme si ji museli upéct. Během dvou vyučovacích hodin se na podařilo upéct 8 pizz. Byl to sprint, ale trouba pekla jedna radost... Tak zase příště u něčeho stejně...

Dnešní den jsme si udělali ve škole radost. Za pololetní práci jsme uskutečnili "Veselý rej". Tato akce se konala v rámci projektu, který máme se Základní školou a Mateřskou školou v Karlovicích. Sešli jsme ve třídách před 8 hodinou. Paní učitelka a paní asistentky nazdobily tělocvičnu od brzkých ranních hodin. První vyučovací hodinu jsme se...

Dne 21. 01. 2022 jsme znovu uskutečnili projekt "Vím, kam jít". Tento projekt navazuje na další řemesla, o kterých se ve škole učíme. Žáci naší školy se účasnili ve spolupráci se SVČ Bruntál dalšího projektového dne. Společně jsme se vydali do Železné. Tentokrát jsme se seznámili s povoláními: zedník a kominík. Shlédli jsme poutavé prezentace o...

V novém roce jsme zahájili blok prevence akcemi 7. 1. 2022 a 14. 1. 2022. Nejdříve jsme 7. 1. 2022 věnovali blok prevence našemu tělu. Zaměřili jsme se na osvětu zdravého životního stylu a sexuální výchovy žáků. Tématika všechny zaujala. Shlédli jsme prezentaci sexuální výchovy, vedli jsme diskuzi nad situacemi, ve kterým se žáci ocitají, včetně...

I v naší škole jsme si dnes připomněli svátek Tří králů. I. třída si připravila program týkající se tohoto svátku a pozvala další žáky. Nejdříve jsme si popovídali něco o historii tohoto svátku, jak tento vůbec vznikl. Pověděli jsme si o příchodu mudrců do města Betléma a jejich darech spasiteli. Vyrobili jsme si krásné koruny a zahráli na krále....

I v naší škole jsme přivítali letošní Vánoce. I přesto, že jsme pracovali díky karanténě s omezeným provozem, jsme si připravili program. Žáci I. stupně s paní učitelkou Poláchovou nachystali Vánoční vystoupení, na které jsme pozvali další žáky a zaměstnance. Žáci v oblečcích andílků nejdříve odříkali vánoční básničky ve znakové řeči pro neslyšící....

Dne 17. 12. 2021 jsme se na druhém stupni sešli s paní učitelkou Poláchovou, pověřenou prací výchovného poradce. Společně s třídním učitelem a dětmi druhého stupně jsme si povídali o studiu na středních školách a učilištích. Vzhledem k pandemii jsme nemohli uskutečnit osobní prezentace na učilištích, ale v závěru loňského školního roku jsme...

Dne 15. 11. 2021 jsme si na naší škole připomněli události týkající se bojů našeho národa za svobodu a demokracii. Pro třídy jsme připravili poutavou prezentaci o událostech z roku 1989. Rovněž jsme si připomněli některá videa natočená v Praze z doby Sametové revoluce. Popovídali jsme si o svobodě a demokracii, jak jsme ji viděli v roce 1989, jak...

Dne 12. 11. 2021 jsme na naší škole uskutečnili v rámci preventivního programu debatu na téma "zásady slušného chování". Stále více se v poslední době setkáváme s problematikou nevhodného chovávání některých žáků vůči dospělým. Z tohoto důvodu jsme otevřeli diskusi k tomuto tématu. Nejdříve jsme shlédli prezentaci o chování, seznámili jsme se s...