Základní škola

V rámci vyučovacího předmětu pracovní výchova i v tomto zimním období šk. roku 2019/2020 probíhají teoretické i praktické činnosti ve školní dílně naší ZŠ. Žáci se zde učí dle učebních osnov základním praktickým i teoretickým činnostem, hlavně práci se dřevem nebo kovem. Nechybí ani pravidelné poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s...

V rámci projektu "Nadace Terezy Maxové dětem" jsme opět pozvali naše malé kamarády z Mateřské školky Jesenická, abychom si vyzkoušeli, že zdravé potraviny mohou také velmi dobře chutnat. Spolupráce s dětmi z mateřské školy nám dělá velkou radost, děti se do aktivity zapojily s velkou chutí a radostí, což lze vysledovat z níže uvedené fotogalerie....

20. 12. 2019 jsme uskutečnili na našem zařízení "Vánoční program". Pozvali jsme rodiče, tety, strejdy, přátelé školy i pracovníky z kanceláří. Po milém přivítání děti předvedly několik básniček se znakováním pro neslyšící, následně odříkaly říkanky a hry s písmenky. Poté následovaly pohádky, konkrétně "Boudo budko" a pohádka "Koblížek". Děti měly...

20. 12. 2019 jsme si v naší škole udělali besídky. Nejdříve jsme si vánočně vyzdobili třídy. Potom jsme si ukuchtili dobroty (upekli jsme si sami cukroví, nejvíce nám chutnalo cukroví linecké). Taky jsme si vyrobili chlebíčky, jednohubky. Spoustou dobrot přispěli i rodiče, což nás moc potěšilo. V 9 hodin jsme rodičům předvedli náš vánoční program....

Dnes jsme předvedli seniorům v místním domově krátké pásmo básniček a písniček, na kterých jsme poctivě pracovali několik měsíců. Velké poděkování si zaslouží paní učitelka Mgr. Monika Poláchová a pan učitel Mgr. Jiří Kuzník, kteří děti motivovali k tomu, aby celé vystoupení dopadlo na výbornou. Poděkování si zaslouží také asistentky Bc. Pavla...

V rámci projektu od Nadace Terezy Maxové naše škola uskutečnila projektový den "VÁNOČNÍ PEČENÍ." Sešli jsme se s dětmi z MŠ ve třídě naší školy. Jedna skupina si vytvořila krásný stromeček s ozdobami, druhá skupina dětí pekla v naší kuchyňce vánoční cukroví. Děti si pěkně vyválely těsto, následně si vykrojily různé tvary cukroví. Po upečení děti...

I u nás dnes chodil Mikuláš, čert a anděl. Po škole ve všech třídách zavládlo nadšení, ale u některých i vystrašené oči. Nejdříve chtěli čerti strčit některé zlobivce do pytle, ale každý si vzpomněl nakonec na hezkou písničku, básničku i říkanku, se kterou se rád pochlubil. Anděl pak rozdával dobroty připravené pro šikovně děti.

Dne 5. 12. 2019 pořádala Střední odborná škola Bruntál již tradiční soutěž pro žáky základních škol "Řemeslo má zlaté dno 2019". Letos se zúčastnilo 12 škol. Z každé školy 3 žáci. Soutěžili v disciplínách: elektro - montáž vodičů do odlamovací svorkovnice (čokolády), přibíjení hřebíčků do dřevěné desky, skládání dřevěného hlavolamu, rozpoznávání...

Dne 1. 12. 2019 jsme se svými žáky ZŠ vyšších ročníků v rámci předprofesní přípravy navštívili největší podnik ve Vrbně p. P. Tento podnik se zabývá v rámci koncernu Husqvarna Group výrobou plastických dílů a jejich montáží. Výrobky směřují převážně do automobilového průmyslu. Podnik se rovněž zabývá výrobou sekaček pro zahrady a louky. Právě tato...

Dnes jsme na naší škole zahájili třídění odpadů. Protože i my chceme učit naše žáky ekologickému chování, zahájili jsme třídění odpadu ve všech prostorách školy. Provedli jsme ekologickou výuku, kde si žáci nacvičili, jak správně třídit odpad, obaly od svačinek, materiál, se kterým se denně ve škole setkávají. Nejdříve vše teoreticky, následně...

Žáci I. a II. stupně ZŠ se rozhodli před nastávající zimou letošního roku ještě jednou navštívit Mirkův pramen. Odklidili ulomené i jinak překážející větve a vyčistili plochu před studánkou. Věříme, že turisté i veřejnost tuto skutečnost ocení a příchozí návštěvníci budou spokojeni s prací i údržbou naší školy.

Dne 18. 11. 2019 se vydal celý II. stupeň s panem třídním učitelem a metodičkou vzdělávání do Lipové - lázně. Zde jsme si všichni mohli prohlédnout učiliště pro obory E a C. Celá akce se konala v rámci projektu "Vím kam mám jít", který zastupuje paní Lucie Žihová. Jsme moc rádi, že nám byla umožněna návštěva právě těchto učebních oborů. ...

Dnes jsme se na naší škole sešli všichni k oslavě Sametové revoluce. Den 17. listopad 1989 jsme si nejdříve připomněli povídáním o událostech tohoto dne. Všichni jsme si vyrobili trikolóru v barvách naší státní vlajky. Společně jsme si pustili písně zpívané před 30. léty v Praze na Václavském náměstí. Popovídali jsme si o změnách, ke kterým v naší...

Dne 14. 11. 2019 nás navštívili v naší škole hasiči z Vrbna pod Pradědem. Poslechli jsme si poutavou přednášku o práci hasičů. Naučili jsme se používat správně telefonní čísla celého záchranného systému. Viděli jsme hasičský oblek a popovídali si o činnosti hasičů. Zopakovali jsme si, kde se můžeme vlastně s hasiči setkat. Moc se těšíme na další...

Dne 13. 11. 2019 naši žáci I. stupně slavnostně ukončili plavecký výcvik. Výcvik probíhal v bazénu v Břidličné. Na závěr celého výcviku žáci soutěžili v plaveckých disciplínách. Někteří uplavali dokonce 30 metrů bez destičky. Všichni se moc snažili a závěrem obdrželi krásné plavecké diplomy. Za odměnu si pak smlsli na dobrotách. Již teď se těšíme...

Dne 12. 11. 2019 žáci navštívili Eko farmu v malebném prostředí nedalekých Karlovic, kde nás uvítala majitelka paní Helenka Hradilová s paní Skopalovou, které se dětem po celou dobu trpělivě věnovaly.

Dne 11. 11. 2019 jsme navštívili knihovnu na zámku v Bruntále. Zde nás velmi vřele uvítala paní knihovnice. Díky jejímu vyprávění jsme se dozvěděli, jak může být práce knihovnice zajímavá, jak staré knihy a noviny se zde nacházejí, že knihy psané švabachem neumíme přečíst.

Ostrava, 07. listopadu 2019 - Tohoto dne jsme měli možnost navštívit interaktivní centrum Svět techniky v Ostravě, které naše školáky uvítalo v obou svých částech. Byli jsme v supermoderní budově Velkého světa techniky s Divadlem vědy a 3D kinem, ale také i v bývalé VI. energetické ústředně Malý svět techniky U6, kde upoutala pozornost...

Tato organizace byla založena v roce 2016 v Bruntále. Specializuje se především na styl kung fu, který se jmenuje wing chun. Dále se věnuje meditaci, cvičení qi gong a masážím. Na mezinárodních soutěžích žáci dosahují perfektních výsledků. Styl Wing Chun je považován za nejefektivnější styl kung fu pro reálnou sebeobranu.

Dne 01. 11. 2019 se uskutečnilo na naší škole komunitně osvětové setkání na téma: "Čím budu?" Třídu přišla navštívit poradkyně pro kariérové poradenství. Společně s dětmi i rodiči rozvíjela debatu možnosti povolání našich žáků. Byla prezentována různá povolání a odborníci v nich. Společně jsme vypracovali zajímavý pracovní list, kde žáci spojovali...

Žáci ZŠ speciální dne 31. 10. 2019 se svými učiteli opět navštívili družební akciovou společnost AL INVEST Břidličná. Jedná se o společnost, která je významným evropským a největším tuzemským výrobcem obalových materiálů a válcovaných polotovarů z hliníku a zaměstnává více jak 800 lidí z bruntálského regionu. Navázali jsme s touto firmou přátelský...

Den stromů jsme na naší škole pojali vskutku velkolepě. Nechtěli jsme jen sedět s rukama v klíně, ale chtěli jsme také něco udělat pro přírodu. Než jsme ovšem vyrazili na školní zahradu, poslechli jsme si povídání o nebezpečí kůrovce. Poté jsme se odebrali na zahradu, kde jsme díky sponzorskému daru, který zabezpečil panu učitel Kuzník, mohli...

Dne 24. 10. 2019 žáci naší školy shlédli kino s 3d technologií. Speciální představení nám přijeli promítnout přímo na naše zařízení. Žáci obdrželi speciální brýle. Následně se ponořili do barevného světa korálů, jeskyň, puklin. Žáci viděli želvy, pestrobarevné ryby i žraloky. Zcela se okouzlili rozmanitostí života v korálových útesech. Děkujeme....